Faktoring – co warto o nim wiedzieć?

Faktoring – czym jest i jak działa?

Faktoring to jedna z form finansowania przedsiębiorstw, polegająca na sprzedaży wierzytelności przez firmę zleceniodawcy na rzecz faktora. Innymi słowy, przedsiębiorca sprzedaje swoje nieuregulowane faktury faktorowi, który w zamian za to natychmiast przekazuje mu określoną sumę pieniędzy. Wówczas faktor przejmuje ryzyko związanego z nierozliczonymi fakturami, a także zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z ich odzyskiwaniem.

Zaletą faktoringu jest szybkość przepływu gotówki, co pozwala przedsiębiorcom na łatwiejsze zarządzanie płynnością finansową firmy oraz umożliwia im szybszy rozwój biznesu. Dodatkowo, korzyści wynikają także z tego, że faktoring czyni przedsiębiorstwo bardziej niezależnym od banków, co wpływa pozytywnie na relacje z nimi.

Rodzaje faktoringu

Istnieją trzy rodzaje faktoringu, które różnią się w zależności od tego, jakiego typu wierzytelności są przedmiotem transakcji. Pierwszym z nich jest faktoring klasyczny, który dotyczy wierzytelności handlowych, czyli faktur wynikających z umów sprzedaży towarów i usług. W ramach faktoringu klasycznego faktor oferuje przedsiębiorcy usługi finansowe, księgowe i prawne, które pozwalają na natychmiastowy przepływ gotówki.

Drugim rodzajem jest faktoring eksportowy, który dotyczy wierzytelności związanych z eksportem towarów i usług. W tym przypadku faktor przejmuje ryzyko związanym z transakcjami międzynarodowymi, w tym związanym z konwersją walutową, a także oferuje usługi księgowe i prawne, które pomagają w szybkim i efektywnym zarządzaniu operacjami eksportowymi.

Trzecim rodzajem jest faktoring niepełny, czyli „bez regresu”. W ramach tej usługi faktor nie ma praw do żądania zwrotu od zleceniodawcy kwoty w przypadku nierozliczenia faktury przez klienta zleceniodawcy. Oznacza to, że przedsiębiorca przejmuje na siebie pełne ryzyko nierozliczonych faktur, ale w zamian otrzymuje niższą prowizję za korzystanie z usług faktoringowych.

Zalety i wady faktoringu

Jak każde rozwiązanie finansowe, faktoring ma swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z faktorem. Do głównych zalet faktoringu należą:

– szybki przepływ środków na koncie przedsiębiorcy,
– łatwy dostęp do finansowania,
– brak konieczności zabezpieczania wierzytelności,
– zewnętrzne odciążenie przedsiębiorcy z obowiązków związanych z nierozliczonymi fakturami,
– poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Do wad faktoringu natomiast zaliczyć można:

– wyższe koszty związane z korzystaniem z usług faktoringowych w porównaniu z kredytem bankowym,
– konieczność wskazania faktorowi konkretnych faktur, co może ograniczyć elastyczność przedsiębiorstwa,
– ryzyko radykalnego ograniczenia linii kredytowej w przypadku wystąpienia problemów finansowych u zleceniodawcy,
– konieczność uzgadniania z faktorem części warunków umowy z kontrahentami przedsiębiorcy.

Podsumowując, faktoring jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych form finansowania przedsiębiorstw, która umożliwia szybki przepływ gotówki i zewnętrzne odciążenie przedsiębiorcy z obowiązków związanych z nierozliczonymi fakturami. Z racji różnych rodzajów faktoringu i różnych usług oferowanych przez faktorów, przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wymagania, a następnie wybrać najlepsze rozwiązanie dla ich firmy.

About Krzysiek Zabłocki 201 Articles
Jestem prywatnym przedsiębiorcą, właścicielem agencji reklamowej skupiającej się na produkcji oraz dystrybucji gadżetów reklamowych - od koszulek, poprzez kubki aż po profesjonalne wizytówki firmowe. W wolnych chwilach gram na gpw, prowadzę Blog Biznesowy Katalogfirmpolskich.pl oraz próbuję swoich sił na Forexie. Uwielbiam dobrą muzykę rockową! :)