Jak księgować faktoring niepełny?

Faktoring jest świetnym narzędziem dla przedsiębiorców, które pozwala na przyspieszenie wpływów i poprawienie płynności finansowej firmy. Polega on na przekazaniu wierzytelności związanych z nieopłaconymi fakturami do instytucji finansowej, która zajmuje się odzyskiwaniem należności od kontrahentów. W przypadku faktoringu niepełnego, przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż tylko części wierzytelności, a nie całej kwoty umowy faktoringowej. W takim przypadku, jak prawidłowo księgować taką transakcję? Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad.

1. Oznacz fakturę jako niepełną

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, to oznaczenie faktury jako niepełnej. W przypadku faktoringu pełnego jest to niezbędne, aby oddzielić zaległą płatność od pozostałych należności. W przypadku faktoringu niepełnego należy uwzględnić tylko sprzedaną część faktury. Warto również pamiętać, że w przypadku faktoringu niepełnego, zobowiązanie kontrahenta wciąż istnieje i wierzyciel jest odpowiedzialny za pozostałą część wierzytelności.

2. Dokonaj wpisu księgowego

Po oznaczeniu faktury jako niepełnej, czas na odpowiedni wpis księgowy. Trzeba pamiętać, że w przypadku faktoringu niepełnego, kwota sprzedanej części faktury księgowana jest na koncie 228 – Wierzytelności z tytułu sprzedaży oraz na koncie 221 – Konto kasowe, jeśli pieniądze zostały już otrzymane. Należy również uwzględnić rabat, który zostanie pobrany przez instytucję finansową, a także koszty prowizji i opłat, związanych z korzystaniem z faktoringu.

3. Uwzględnij potencjalne koszty przedłużonej płatności

W przypadku faktoringu niepełnego, przedsiębiorca nadal ponosi odpowiedzialność za pozostałą część faktury, która nie została sprzedana. Warto uwzględnić w kosztach przedłużoną płatność, która może się pojawić w przypadku braku spłaty zobowiązania przez kontrahenta. Warto wtedy wpisać tę kwotę jako koszt lub obciążenie na koncie wyników.

Podsumowanie

Księgowanie faktoringu niepełnego to dość skomplikowany proces, który należy przeprowadzić bardzo dokładnie i starannie. Na podstawie powyższych wskazówek można jednak ułatwić sobie księgowanie tej transakcji. Warto pamiętać, że każda firma powinna uwzględnić w swoim planie finansowym możliwość skorzystania z takiej formy finansowania, która pozwoli na szybszą realizację płatności i poprawi płynność finansową.

About Krzysiek Zabłocki 201 Articles
Jestem prywatnym przedsiębiorcą, właścicielem agencji reklamowej skupiającej się na produkcji oraz dystrybucji gadżetów reklamowych - od koszulek, poprzez kubki aż po profesjonalne wizytówki firmowe. W wolnych chwilach gram na gpw, prowadzę Blog Biznesowy Katalogfirmpolskich.pl oraz próbuję swoich sił na Forexie. Uwielbiam dobrą muzykę rockową! :)